fbpx

WE SHARE
our experience

We base our work on our knowledge of architectural design and also on current interior design and architecture trends. No matter what kind of project we do, we start our cooperation by interviewing an investor. It is the most crucial part of the design process that allows knowing your expectations.

Out of concern for your comfort, we have divided our offer into four main categories:

WE SHARE

our experience

We base our work on our knowledge of architectural design and also on current interior design and architecture trends. No matter what kind of project we do, we start our cooperation by interviewing an investor. It is the most crucial part of the design process that allows knowing your expectations.

Out of concern for your comfort, we have divided our offer into four main categories:

OFFER

interior
design

We divide the project into two stages:
CONCEPTUAL DESIGN is the basis for further work, and TECHNICAL PROJECT consists of all crucial information needed to do the project in real life.

The conceptual design is based on the functionality of the designed interiors We are preparing two building plans ideas based on the mentioned interview with the investor and the visitation place of investment. The investor chooses one of them, sometimes with our little help. The chosen plan is the basis of our next project steps. Our conceptual project consists of visualisations of the chosen building plan. We use for it various materials and interior design elements. We use for it various materials and interior design elements.

The technical project is a set of engineering drawings of every room separately (and in common if it is going to be needed). We draw all project elements like walls, floors, ceilings and furniture made by a carpenter. The project prepared like that is ready to take to place of investment.

investment
supervision
and
implementation

To every Client, we can also provide help on the stadium of project implementation. There are various variants of cooperation. Starting from systematic visits to the place of investment called author’s supervision watching, checking, and making sure the implementation of the project is the same as the project) ending on comprehensive investment service through proven suppliers.

architecture

We have specialists on our team. TWORZYWO STUDIO consists of certified architects and engineers of other needed professions: constructors, electricians, and sanitary industry designers. We have extensive experience in designing single-family and multi-family residential buildings, as well as commercial buildings.

For our clients considering building their own house, we compile a comprehensive project along with administrative services until obtaining a building permit.

home
staging

It is professional preparation of real estate for rent or sale.

We are making the proper presentation and showing the potential of the property. The goal is to sell the property for the highest possible price and in the shortest possible time.

It is a series of consultations during which we advice and choose the best elements for the interior. Then we make a list of furnishings needed to buy. The document includes a detailed description of the procedure to improve the picture of the property. You have two options to chose: – Home staging diagnosis and written report – Home staging diagnosis and written report, supervision and implementation of the proposed changes, professional real estate photo session and preparation of the real estate offer.

Any questions?

Feel free to contact us

OFF
ER

interior
design

We divide the project into two stages: CONCEPTUAL DESIGN is the basis for further work, and TECHNICAL PROJECT consists of all crucial information needed to do the project in real life.

The conceptual design is based on the functionality of the designed interiors We are preparing two building plans ideas based on the mentioned interview with the investor and the visitation place of investment. The investor chooses one of them, sometimes with our little help. The chosen plan is the basis of our next project steps. Our conceptual project consists of visualisations of the chosen building plan. We use for it various materials and interior design elements. We use for it various materials and interior design elements.

The technical project is a set of engineering drawings of every room separately (and in common if it is going to be needed). We draw all project elements like walls, floors, ceilings and furniture made by a carpenter. The project prepared like that is ready to take to place of investment.

investment
supervision

To every Client, we can also provide help on the stadium of project implementation.

There are various variants of cooperation. Starting from systematic visits to the place of investment called author’s supervision watching, checking, and making sure the implementation of the project is the same as the project) ending on comprehensive investment service through proven suppliers.

atchitecture

We have specialists on our team. TWORZYWO STUDIO consists of certified architects and engineers of other needed professions: constructors, electricians, and sanitary industry designers. We have extensive experience in designing single-family and multi-family residential buildings, as well as commercial buildings.

For our clients considering building their own house, we compile a comprehensive project along with administrative services until obtaining a building permit.

home
staging

It is professional preparation of real estate for rent or sale.

We are making the proper presentation and showing the potential of the property. The goal is to sell the property for the highest possible price and in the shortest possible time.

It is a series of consultations during which we advice and choose the best elements for the interior. Then we make a list of furnishings needed to buy. The document includes a detailed description of the procedure to improve the picture of the property.

You have two options to chose: – Home staging diagnosis and written report – Home staging diagnosis and written report, supervision and implementation of the proposed changes, professional real estate photo session and preparation of the real estate offer.

Any questions?

Feel free to contact us

DZIELIMY SIĘ

doświadczeniem

Bazujemy na naszej wiedzy i doświadczeniu w projektowaniu,
a także na bieżących trendach wnętrzarskich i architektonicznych. Niezależnie od rodzaju oferty, naszą współpracę rozpoczynamy od wywiadu z Inwestorem. Jest to najważniejsza część procesu projektowego, która pozwala nam poznać Państwa oczekiwania.

Z troski o Państwa komfort podzieliliśmy naszą ofertę na cztery główne kategorie:

OFER
TA

projektowanie
wnętrz

Projekt dzielimy na dwa etapy: PROJEKT KONCEPCYJNY stanowiący podstawę do wszelkich dalszych działań oraz PROJEKT WYKONAWCZY zawierający wszystkie informacje potrzebne do wykonania koncepcji w rzeczywistości.

Projekt koncepcyjny opiera się na funkcjonalności projektowanych wnętrz. Na podstawie wywiadu z Inwestorem oraz wizji lokalnej opracowujemy dwie koncepcje rzutów funkcjonalnych pomieszczeń. Z naszą pomocą Inwestor wybiera jeden z nich. Wytypowany układ funkcjonalny jest podstawą do dalszych działań. W ramach projektu koncepcyjnego wykonujemy wizualizacje wybranego układu funkcjonalnego z wykorzystaniem różnych materiałów oraz elementów wystroju wnętrza.

Projekt wykonawczy to techniczne opracowanie każdego pomieszczenia z osobna. Rozrysowujemy wszystkie elementy projektu m.in. ściany, podłogi, sufity i meble stolarskie. Taki komplet rysunków jest gotowy do zabrania na budowę.

nadzór
i realizacja

Wszystkim naszym klientom możemy zapewnić również pomoc na etapie realizacji projektu.

Istnieją różne warianty współpracy, począwszy od systematycznych wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego (nadzór autorski ma na celu ocenę spójności pomiędzy realizacją, a założeniami projektu) po zapewnienie kompleksowej obsługi inwestycji poprzez sprawdzonych dostawców.

projekty
architektoniczne

Nasz zespół składa się z dyplomowanych architektów oraz projektantów pokrewnych specjalizacji: konstruktorów, elektryków, projektantów branży sanitarnej. Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, a także usługowych.

 

Naszym klientom zastanawiającym się nad budową własnego domu opracowujemy kompleksowy projekt wraz z obsługą administracyjną aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

.

home
staging

To profesjonalne przygotowanie nieruchomości pod wynajem lub sprzedaż.

Polega na odpowiedniej prezentacji oraz na pokazaniu potencjału nieruchomości. Celem jest sprzedanie nieruchomości możliwie za jak najwyższą cenę oraz w jak najkrótszym czasie.

To seria konsultacji, podczas których doradzamy i dobieramy odpowiednie elementy do wnętrza. Efektem takich konsultacji jest lista elementów wyposażenia do zakupu wraz ze szczegółowym opisem postępowania dla poprawienia wizerunku.


Ofertę podzielono na dwa warianty:
– Diagnoza home staging i raport pisemny
– Diagnoza home staging i raport pisemny,  nadzór i wdrożenie zaproponowanych zmian, profesjonalna sesja zdjęciowa nieruchomości oraz przygotowanie oferty nieruchomości.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu

TWORZYWO studio